ประเภท
   คำค้น

 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
    คู่มือการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเปรียบเทียบคดีและการปล่อยชั่วคราวและการจ่ายเงินสินบนรางวัล  ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตรวงวัด พ.ศ. 2542 


โดย นายวรพจน์ แพรรัศมี
กองกฎหมาย กรมการค้าภายใน

ดาวน์โหลดไฟล์ -> คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเปรียบเทียบคดีและการปล่อยชั่วคราวและการจ่ายเงินสินบนรางวัล  ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตรวงวัด พ.ศ. 2542 
2 มีนาคม 2564