ประเภท
   คำค้น

 
 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มในถังเก็บ
    ผู้ครอบครองถังเก็บน้้ำมันปาล์มต้องดำเนินการหรือร่วมกับกรมการค้าภายในดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้้ำมันปาล์มในถังเก็บ ซึ่งสามารถวัดได้ตลอดเวลา มีความเที่ยงตรง น่าเชื่อถือ เป็นมาตรฐาน

ดาวน์โหลดไฟล์ -> หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มในถังเก็บ 
6 กันยายน 2564