ประเภท
   คำค้น

 
 
การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน
    การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน

โดย นายณรงค์ งามสมมิตร ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรการ และกฎหมาย กองนิติการ

ดาวน์โหลดไฟล์ -> คู่มือการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน

3 กรกฎาคม 2560