ประเภท
   คำค้น

 
 
การยืนยันร่างกฎหมาย
    การยืนยันร่างกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจรับแล้ว และการเสนอความของส่วนราชเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ดาวน์โหลดไฟล์ -> การยืนยันร่างกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจรับแล้ว และการเสนอความของส่วนราชเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

11 กุมภาพันธ์ 2558