ประเภท
   คำค้น

 
 
คู่มือการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน
   

คู่มือการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน

โดย นายณรงค์  งามสมมิตร
       นิติกรชำนาญการพิเศษ
       กองนิติการ  กรมการค้าภายใน

ดาวน์โหลดไฟล์ -> คู่มือการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน

2 เมษายน 2557