ประเภท
   คำค้น

 
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
  ประกาศ สกกร. ฉบับที่ 15 เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการราคาจำหน่ายปลีกและนำก๊าซปิโตเลียมเหลวบันจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  ประกาศ สกกร. ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2560 เรื่อง ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560
  ประกาศ สกกร. ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2560 เรื่อง ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  ประกาศ สกกร. ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560 เรื่อง ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  ประกาศสกกร. เรื่อง ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) ปี 2558 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558
  ประกาศสกกร. เรื่อง ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำอาหารปรุงสำเร็จ ปี 2555 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
  ประกาศสกกร. เรื่อง ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำสำหรับสินค้าน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส (ขวด PET) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2553