ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดรายการทดสอบต้นแบบเครื่องวัดความชื้นข้าว ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 27 คน
download 9 คน