ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบมาตราชั้นสองทางมวลตั้งแต่ 1 มิลลิกรัม ถึง 20 กิโลกรัม ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 10 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1318 คน
download 108 คน