ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การใช้เครื่องชั่งสปริง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1824 คน
download 149 คน