ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง เครื่องชั่งน้ำหนักใช้หาเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมัน ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2537

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 03 มีนาคม 2537 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1322 คน
download 99 คน