ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง ให้ทำการซื้อขาย ทอง นาก เงิน ตามน้ำหนักมาตราเมตริก ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2518 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1261 คน
download 66 คน