ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง การปรับปรุงเครื่องชั่งชนิดที่ 6 ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2518

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 08 สิงหาคม 2518 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1197 คน
download 62 คน