ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง การตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดมีเฉพาะตัวเลขแสดงปริมาณน้ำมัน (Flow meter) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2519

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 18 สิงหาคม 2519 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1988 คน
download 193 คน